За нас

СМДЛ “Сити Лаб“ е лечебно заведение за извънболнична помощ, което предоставя услуги в областта на медицинските изследвания под формата на пълна лабораторна диагностика. Нашите високо технологични дейности обхващат пълния спектър от необходимите за провеждане на профилактика, диагностика и лечение изследвания.

Наред с това ние се стремим да разглеждаме всеки наш пациент като отделна личност и обект на индивидуални грижи от страна на персонала с цел най-пълно решаване на неговия здравословен проблем.

„Сити Лаб“ разполага с престижен екип от здравни работници и специалисти – лекари с призната специалност по клинична лаборатория, микробиология, вирусология, паразитология, инженер и опитни медицински лаборанти. Лабораторията притежава всички необходими за дейността й сертификати, които предоставяме на вниманието на пациентите.

ПРОЧЕТЕ ПОВЕЧЕ за нас