За нас

Лаборатория “Сити Лаб“ разполага с висококвалифциран и обучен персонал: лекари-специалисти с признати специалности по клинична лаборатория, вирусология, микробиология, паразитология, трансфузионна хематология, цитопатология; В екипа се включват и добре подготвени специалисти - инженер химик, както и квалифициран и опитен среден медицински персонал.

Работата по провежданите изследвания в лабораторията се контролира двустранно: чрез външен и вътрешен качествен контрол. Вътрешният лабораторен контрол се изразява в наличието на изградена вътрешно лабораторна система за ежедневен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика както и с указанията на фирмите производители на апаратура и диагностикуми. Включва се и външен лабораторен контрол - СМДЛ „Сити Лаб“ участва ежемесечно в Национална система за външна оценка на качеството.

Всички биологични материали се вземат чрез използване на специална стандартизирана затворена система за вземане на кръв, с което се осигурява безопасността, сигурността и надеждността за пациентите и медицинския персонал при ежедневна работа с кръвни материали. Системата се състои от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, ефективна защита и по-добро качество на анализите. Вземането на друг биологичен материал – секрети и телесни течности се извършва чрез съответни транспортни среди и стерилни контейнери осигуряващи оптимизиране качеството на изследването.

В СМДЛ Сити Лаб посредством висока степен на автоматизация и интеграция на процеса за регистриране на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите както и на вътрешно лабораторните дейности се постига пълен контрол на целия процес от постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Екипът на „Сити Лаб“ включва единадесет висши кадри, сред които девет лекари:

 • д-р Паулина Драгиева-Иванова – управител
 • д-р Анелия Щилиянова
 • д-р Албена Димитрова
 • доц. д-р Николета Попова
 • д-р Миглена Крумова
 • д-р Ахавни Саръян
 • д-р Анета Кирова
 • д-р Христулка Димитрова
 • д-р Красимир Цолов
 • Елена Петрова - инженер-химик
 • Руска Стоянова - счетоводител

Към персонала се причисляват и осем клинични лаборанти:

 • Николинка Пенева
 • Милена Душкова
 • Милена Георгиева
 • Ивета Стойкова
 • Веселинка Коларова
 • Вилияна Стоева
 • Елена Коева
 • Даринка Александрова
 • Димитричка Петрова - хигиенист
 • Петко Кукалов - куриер